Contributie seizoen 2012-2013

Na een maximum van 2 proeflessen kunt u een lidmaatschap aangaan voor onbepaalde tijd tot schriftelijke wederopzegging.
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50. Leden betalen contributie per automatische incasso. Er wordt eens per kwartaal geïncasseerd.

 

Contributie
Per kwartaal
Kindergymnastiek (45 minuten) gestopt   
   
Streetdance gestopt  
   
Bodyshape 18+ € 32,50
   
   
 
De bondscontributie is al in bovengenoemde bedragen doorberekend.


Aanmelden
Via het inschrijfformulier kan je, je aanmelden bij de Ledenadministratie van Gymvereniging Volharding. Wij zijn verplicht je aanmelding ook bij de KNGU (gymnastiekbond) te melden. Dit in verband met de verzekering. Het inschrijfformulier kan je uitprinten, ondertekenen en sturen naar de ledenadministratie.

Afgeven kan bij de docent
Afmelden
Als u wilt stoppen als lid dan moet u zich uitschrijven als lid. Opzeggingen moeten schriftelijk bij de ledenadministratie worden ingediend. Opzeggen is 2 maal per jaar mogelijk. Vóór 1 juli en vóór 1 januari. M.i.v. de nieuwe betaaltermijn bent u of is uw kind dan geen lid meer.


Wijzigingen
Wij willen graag uw adreswijziging door krijgen indien u verhuist. Ook afwezigheid door zwangerschap of langdurig geblesseerd dient gemeld te worden bij de ledenadministratie.
Belangrijk: Alle mededelingen moeten schriftelijk gebeuren.

 

Vermeld in het Briefje:

  • Datum
  • Naam van het betreffend lid.
  • Deelnemer van streetdance/gymnastiek/bodyshape
  • Reden van schrijven.
  • Handtekening volwassen lid of ouder van jeugdlid.