Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die het belangrijk vinden, dat we binnen onze gemeente deze tak van sport kunnen blijven bieden.

Het bestuur van gymvereniging Volharding vergadert eenmaal per zes weken. Jaarlijks wordt in maart de Algemene jaarvergadering gehouden, waarvoor alle leden worden uitgenodigd.

 

Doelstelling

Het bieden van kwalitatief goede lessen onder leiding van gekwalificeerde docenten. Dit tegen een voor ieder betaalbaar contributiebedrag.